test en bevestig

Predictor® Early + Express test

Tot 6 dagen eerder test en bevestig in 1 minuut

Meet een zwangerschap vanaf zes dagen voor de dag van de uitgebleven menstruatie.

Meet het zwangerschapshormoon bij een lage concentratie.

Meer dan 99% nauwkeurig vanaf de dag van de verwachte menstruatie.

Meet een zwangerschap in slechts 1 minuut vanaf de dag van de verwachte menstruatie.

Hoe werkt het?

Predictor® Early + Express bevat 2 zwangerschapstesten: 1 Predictor® Early en 1 Predictor® Express. 

Beide testen in de Predictor® Early + Express meten de hoeveelheid van het zwangerschapshormoon, humaan Choriongonadotrofine (hCG), aanwezig in de urine van een zwangere vrouw. 

Dit hormoon, dat geproduceerd wordt wanneer je zwanger bent, wordt direct na de innesteling aangemaakt door de placenta. De analytische gevoeligheid van de test is 10 mIU hCG/ml.

Wanneer begin je met testen?

Je kunt vanaf 6 dagen vóór de uitgebleven menstruatie testen met Predictor® Early en met de Predictor® Express kan je in slechts 1 minuut op de dag van de verwachte menstruatie of op de dag van de uitgebleven menstruatie en later bevestigen.

Instructies Predictor® Early

Stap 1 Test uitvoeren

Test je urinestraal​

Houd de teststick met de absorberende tip naar beneden in de urinestraal gedurende 5 seconden.

OF urine opvangen in een schoon, droog bakje.

Houd de gehele absorberende tip in de urine gedurende slechts 5 seconden

Stap 2 Wacht 3 minuten

Plaats de huls terug op de test en leg de test op een vlakke ondergrond met het venster naar boven gericht. Wacht 3 minuten voordat je het resultaat afleest.

Stap 3 Resultaat aflezen

Zwanger

Twee roze strepen in het resultaatvenster: testlijn(1) aan de linkerkant en de controlelijn(2) aan de rechterkant. Het kan voorkomen dat één van de strepen lichter of donkerder is dan de andere. Het resultaat is dan ook positief.

Niet zwanger

Eén roze streep in het resultaatvenster.

Instructies Predictor® Express

Stap 1 Test uitvoeren

Test je urinestraal​

Houd de teststick met de absorberende tip naar beneden in de urinestraal gedurende 5 seconden.

OF urine opvangen in een schoon, droog bakje.

Urine opvangen in een schoon, droog bakje en houd de gehele absorberende tip in de urine gedurende 20 seconden.

Stap 2 Wacht 1 minuut

Plaats de huls terug op de test en leg de test op een vlakke ondergrond met het venster naar boven gericht. Wacht 1 minuut voordat je het resultaat afleest.

Stap 3 Resultaat aflezen

Zwanger

Twee roze strepen in het resultaatvenster: testlijn(1) aan de linkerkant en de controlelijn(2) aan de rechterkant. Het kan voorkomen dat één van de strepen lichter of donkerder is dan de andere. Het resultaat is dan ook positief.

Niet zwanger

Eén roze streep in het resultaatvenster.

Attentie voor beide testen:

De controlelijn verschijnt als de test correct is uitgevoerd. Er moet altijd ten minste één streep zichtbaar zijn in het resultaatvenster. Als er geen streep verschijnt, is er een fout opgetreden en is het resultaat ongeldig. Het kan zijn dat er te weinig urine is aangebracht op de absorberende tip. Herhaal de test met een nieuwe Predictor® test, volg daarbij nauwkeurig de instructies op. Lees het resultaat zo snel mogelijk na het uitvoeren van de test af (3 minuten voor de Predictor® Early en 1 minuut voor de Predictor® Express). Bekijk het resultaat niet meer na 10 minuten.

Meer informatie